Ý nghĩa domain .Online & Website Batdongsan.Online

Là gì

Ý nghĩa domain .Online & Batdongsan .Online

Chúng ta ít nhiều gì cũng đã từng nghe qua về domain. Một trong những domain phổ biến là .Online. Tuy nhiên trong mỗi lĩnh vực sẽ có những tên miền khác nhau để thể hiện ý nghĩa của nó, điển hình là website Batdongsan...